OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Humpolec, obnova parku Stromovka

INVESTOR Město Humpolec
PROJEKT 2016 - 2017
REALIZACE 03/2018 - 05/2019
DODAVATEL FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno (park), Sates Čechy s.r.o. Telč (komunikace)
TYP urbanismus
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 19.400 m²
Zahradní architektura ATELIER PARTERO

V roce 2014 vypsalo Město Humpolec architektonickou soutěž na obnovu parku Stromovka v Humpolci. Vítězný projekt byl následně zpracován k realizaci. 

Hlavní snahou bylo vytvoření městské zahrady - ponechání maximální plochy zeleně uprostřed města. Park jsme otevřeli slunci a udělali ho přehlednější a tím i bezpečnější. Ozdravili jsme stávající stromy, pokáceli přerostlé a nebezpečné, park je doplněný o stromy nové, květinové záhony a trvalkové porosty. Ulice jsou od parku odcloněny pomocí nízkých živých plotů.  

Nově vznikla velká pobytová louka v přímé návaznosti na altán uprostřed parku. Prostor pro psy je vymezen, do parku je psům vstup zakázán.

V nabídce parku je dětské hřiště, navržené speciálně pro tuto lokalitu. Atypická prolézačka je tvořená lanovými tunely ze sítí, pohyblivé boudičky a pevné ocelové spojovací můstky jsou doplněné skluzavkou a lanovými sítěmi.

Centrem parku se stává zahradní altán. Střecha i půdorys altánu má tvar elipsy, Spodní část objektu je betonová, vykonzolovaná nad terén, s dřevěným obložením teras. Nosná konstrukce je ocelová, celosvařovaná. Kvůli rozpětí a vyložení konzol střechy je konstrukce provedena jako prostorový rám, doplněný o sekundární střešní nosníky. Střecha je navržena jako zelená intenzivní s vegetačním substrátem. Vlastní objekt je vložená hmota kvádru mezi elipsovitou střechu a terasu nad terénem, je vyzdívaný z keramických tvarovek, pro část fasády je použito fasádní prosklení, zbytek je obložen dřevěnými latěmi z cedru, které fasádu vizuálně spojují i přes množství provozních vstupů a otvíravých částí.

V přední části altánu je pronajímatelný prostor, využitý jako kavárna, s možností výstupu na terasu.

V rámci altánu jsou provozovány veřejné toalety jako zázemí parku. Vložený blok veřejných toalet je z monolitického železobetonu, v provedení anti-vandal, pohledový beton se uplatňuje také na vnitřním povrchu kabin.

Z hlediska dopravy bylo do úpravy parku zahrnuto rozšíření parkovacích míst v ulici Kamarytova, celková rekonstrukce ulice Jana Zábrany. Chodníky pro pěší jsou provedeny v kamenné dlažbě, cestičky v parku jsou mlatové, hlavní průchozí tahy jsou částečně v kamenném odseku. Část zpevněných ploch je z velkoformátové kamenné dlažby prorostené travou.

 Foto: Aleš Jungmann