OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Spolkový dům Komařice

PROJEKT 2023
TYP občanská vybavenost

Obnovit možnosti setkávání se a posílení komunitního života pro obyvatele Komařic.

Spolkový dům s hospodou a knihovnou by měl přesně toto nabídnout.

Jako nedílnou součást pro fungování nového centra obce vnímáme i strukturu veřejných prostranství, navazujících na objekt sálu s hospodou a obecní úřad.

Ta by měla podtrhnout význam objektů, zajistit pro návštěvníky přívětivý první dojem z obce a zároveň nabídnout rozmanité možnosti jeho využívání. A to pro všechny skupiny obyvatel, od maminek s dětmi, po aktivní seniory.

Umístění objektů na pozemku respektuje charakter, který je v této oblasti běžný. Hmota prostupuje do hloubky pozemku. V porovnání s původní hustou srostlicí se odstoupením hmoty uvolňuje plocha podél ulice a objekty tak definují nový veřejný prostor.

Zároveň se osamostatňuje hmota hájenky a obnovuje se její solitérní charakter, který v minulosti měla. Osobitý výraz tak soubor staveb získává i z pohledu přicházejících ze severní části obce.

Spolkový sál je vysunut do zahrady, kde se rozevírá prostor pro dětské hry a sportovní aktivity nebo pro letní parkety, kde se sál otevře a propojí s venkovní plochou.

Návrh spolkového domu reflektuje tvarosloví lidové architektury. Využívá hrubé omítky, na objektu garáží cihla natřená bílou barvou, na střechách je bobrovka červené barvy. Kámen na soklech domů a zádlažba z kamenných odseků dotváří přirozený rustikální charakter místa.