OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Usedlost s výrobnou Ciderů ve východních Čechách

PROJEKT 2023

Usedlost je navržena jako uzavřený hospodářský dvůr ve tvaru "U". Respektuje stopu původního dvoru a zachovává jeho část.

Mimo provozně výrobní prostory pro výrobu ciderů bude objekt obsahovat prostory pro degustace, ubytování a archivaci výrobků.

Na fasádách se uplatňuje obklad z opálených modřínových prken. Na části hospodářských budov se uplatní obklad z lícového zdiva.