Mapa Foto ze stavby

Hranipex - přístavba skladovací haly

INVESTOR Hranipex a.s.
PROJEKT 2009
REALIZACE 04/2010 - 10/2010
DODAVATEL ROSS
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 3340 m2

V areálu firmy Hranipex v Komorovicích proběhlo rozšíření administrativních a skladovacích ploch a vybudování nové trafostanice. Administrativa je řešena jako nádstavba nad stávajícím přízemním kancelářským pavilonem. Nová skladovací hala navazuje na štít jihovýchodní fasády expedičního objektu. Konstrukce haly tvoří regály, které nesou plášť i střechu budovy. Sklad je vysoký 12m, s plochou 3000m2. Celá fasáda je popnutá pavučinou z nerezových lanek, určené jako podpůrná konstrukce pro popínavou zeleň.