OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Manuál

ROK 2021

Manuál je souborem tří publikací, které se zabývají veřejným prostorem města Humpolce.

Jeho cílem je popis stavu veřejného prostoru a návod na správný způsob zacházení s ním. Zprostředkovává základní orientaci v koncepci a směřování rozvoje města Humpolce.

Může být přínosným vodítkem a inspirací  pro investory, stavebníky, majitele veřejných infrastruktur a jejich správce, ale i úředníky a projektanty.

 

Čtvrtá část, Příklady dokumentací, ukazuje žádoucí standard obsahu i formy dokumentací projektů, předkládaných k posouzení na Komisi pro architekturu a urbanismus města Humpolce.

 

Jednotlivé části Manuálu ke stažení:

ZÁSADY

MANUÁL

MONITORING

PŘÍKLADY