OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Obytné kabiny Želiv

PROJEKT 2023
TYP obytné objekty

Na pozemku bývalé zahrady se vzrostlou náletovou zelení a výrazně svažitým terénem jsme navrhli tři obytné kabiny. Ty mají nabídnout výhledy do zeleně a okolní malebné krajiny a zajistit maximální pocit soukromí. Ve spodní části pozemku je umístěno společné wellness, navazující na okolní zahradu.

Kabiny jsou navrženy s minimálními plošnými nároky a nabízí možnost přechodného i trvalého bydlení v pasivním energetickém standardu. Nosnou konstrukcí jsou dřevěné panely, které jsou v interiéru kabin přiznané a zajišťují tak příjemné a zdravé bydlení.