RD Karlovy Vary

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 07/2018

Rodinný dům bude umístěn na jednom z posledních volných pozemků v lokalitě, jeho výjimečnost je dána nárožní pozicí dvou ulic.

Tento rodinný dům patří k těm nejmenším, jaké jsme v našem atelieru zpracovávali. Od počátku byl kladen důraz na efektivitu a ekonomiku. Úkolem bylo dodržen všechny důležité a funkční vazby, zároveň ale zohlednit finanční a realizační náročnost všech stavebních prvků. Stavba je navíc rozdělena do etap, aby se pořizovací náklady mohly rozložit do delšího období. V první fázi tak vznikne jednoduchý kvádr vlastního domu, ve druhé potom parkovací přístřešek se zázemím.