Mapa Plány Foto ze stavby

RD Libuš

INVESTOR soukromá osoba
REALIZACE 2005 - 03/2008
DODAVATEL Brdská stavební s.r.o.
Na pozemku se nacházela hrubá stavba rodinného domu (v havarijním stavu, částečně vyhořelý), který byl před zahájením stavebních prací navrhovaného rodinného domu zdemolován. Místo je dobře dostupné z centra, je situováno v lokalitě se zástavbou rodinných domů. Západní hranice pozemku je lemována veřejnou komunikací, zbylé hranice jsou lemovány sousedními soukromými pozemky. Objekt domu je situován v západní části pozemku. Navrhovaný objekt rodinného domu je dvoupodlažní s dvěma nadzemníma podlažími a plochou střechou. Základní půdorysný tvar objektu je obdélník o rozměrech 10,5 x 19,2 m, výška objektu v nejvyšším bodě je 6,5 m. Směrem do zahrady je k domu připojena hmota krytého bazénu. Foto Iveta Kopicová