OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

RD Luhačovice

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 02/2011 - 06/2011
REALIZACE 08/2011 - 10/2012
DODAVATEL Michal Drga, Smolina
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 142 m²
Stavební část K projekt Luhačovice

Pozemek je svažitý směrem k západu a v tomto směru také relativně úzký. Snahou bylo maximální zastavění severní části pozemku, tak aby byla ponechána maximální volná plocha zahrady na jihu před domem. Půdorys má tvar čtvrtkruhu, kdy jihozápadní fasáda se maximálně otevírá směrem k výhledům do protilehlých ozeleněných kopců. Svažitost pozemku je využita také pro výškové členění stavby – nástupní patro je v úrovni komunikace, spodní (klidové) patro je na úrovni zahrady níže. Nástupní patro je společenské s hlavní obytnou místností, kuchyní a centrální spíží. Nad hmotou 1np je přidána hmota pracovny, pojednaná tvarově jako nadstavba elipsovitého půdorysu na střeše domu. Pracovna je propojena přes hlavní obytnou zónu lehkým schodištěm. Do spodního patra jsou umístěny ložnice, dětské pokoje, centrální koupelna a technické zázemí domu. Pokoje mají výstup na ochoz, propojený se zahradou. Před obloukovou fasádou na JZ je předsazen ochoz, tvořený lehkou konstrukcí z lešenářských trubek a dřevěných podlážek z dubových prken. Ochoz je v úrovni střechy kryt trapézovým plechem. Ve stejném řešení je také parkovací přístřešek před domem. Nosná konstrukce domu je tvořena zděnými stěnami a železobetonovými stropy. Fasády jsou provedeny jako sendvičové s provětrávanou mezerou a různými povrchovými úpravami - pro severní a východní fasádu je finální povrch trapézový plech v pozinkové úpravě, kotvený k podkladnímu roštu nasvislo, na obloukové fasádě a hmotě pracovny je použito lisované sklo. Střecha je plochá s extenzivní zelení.

Foto Robert Žákovič