OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Praha

PROJEKT 2023
TYP rodinný dům

Architektonické řešení domu soudobým způsobem reaguje na okolní zástavbu, která je velmi pestrá. Směrem do ulice je vzhled velmi jednoduchý. Nechává vyniknout čisté detaily a použité fasádní materiály – v 1NP řezané cihelné fasádní pásky a ve 2NP strukturovanou kartáčovanou omítku, oboje ve světlých odstínech. Jednoduchý vzhled doplňuje ve 2NP plocha oken, spojených pomocí detailu rámu překrytého lícovým sklem. Vzniká tak pohledově spojitá plocha až po atiku.

Dům je koncipován jako sestava kvádrů, které vzájemně pronikají a odečítají se. V centru domu se nachází atrium, které do objektu vnáší měkké rozptýlené světlo a všudypřítomný pocit exteriéru a zeleně, která domem prostupuje na skrz. Toto je velmi důležitý aspekt, především kvůli blízkosti sousedních objektů. Vůči těm se dům snaží částečně odclonit, aby si zachoval vlastní intimitu.