OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Zliv

PROJEKT 2023
TYP rodinný dům

Navržený dům vychází ze základního obdélníkového půdorysu, hmotově je rozdělen kamennou zdí na dvě části. Směrem k silnici má stavba hlavní uliční průčelí. Vstup a vjezd do domu je zdůrazněn přesahem střechy, který má zároveň ochrannou funkci. Zbylá část domu je skryta za terénním valem. Ten tvoří přechod domu do umělé krajiny golfového hřiště a zároveň zmenšuje viditelný objem stavby tak, aby co nejvíce odpovídal měřítku navazující vesnické zástavby. Směrem na západ se stavba otevírá prosklenou fasádou, která propojuje interiér domu s exteriérem. Druhou vrstvou jsou dřevěné vertikály, které navazují na architekturu staveb golfového hřiště, fungují jako slunolamy a zároveň opticky omezují velikost reflexní plochy směrem do krajiny.