OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Stavební úpravy administrativní budovy Triton

PROJEKT 2023
TYP Administrativní budova

Návrh úpravy stávajícího administrativního objektu společnosti Triton byl výzvou mimo jiné v potřebě zachování stávajících konstrukcí a minimalizaci zásahu do nich. Nejvýraznější úprava spočívá v odstranění trojúhelníkového přesahu horního podlaží nad vstupem do objektu.

Fasáda bude zachována a bude jí představena nová zděná vrstva, na povrchu se šedou omítkou. Před tu bude předsazen systém hliníkových lamel.

Objekt je součástí areálu s pěti výrobními halami, jižně od města Pardubice.