OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Zelená skulptura na nároží, Humpolec

PROJEKT 2023

Zadáním byl prvek kultivující nároží a zvyšující kvalitu tohoto prostoru v kontaktu s rušnou křižovatkou.

Záměrem bylo aplikovat archetypální motiv "lavičky stromu" v návaznosti na plnou štítovou zeď stávajícího objektu. Kvůli velmi omezené ploše bylo však třeba sáhnout po tomto ne zcela tradičním řešení.

Objekt se skládá ze dvou částí. V úrovni uličního parteru je funkční jako sedací mobiliář a vertikálně jako opora pro pnoucí rostliny.

Účelem objektu je především navýšení objemu zeleně oproti stávající situaci a její objemové vyvážení vůči hmotě budov. Druhým účelem je vytvoření místa setkávání a krátkodobého odpočinku s příjemným mikroklimatem.