OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Dům v Žilině

PROJEKT 2015
REALIZACE 03/2016 - 2017
DODAVATEL Idealne domy
TYP rodinný dům
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 347 m²

Stavba vychází ze základního „L“ půdorysu, který je s ohledem na otevřenost okolí navržen jako atriový. Atrium je ze všech stran cloněno pevnými nebo posuvnými bariérami a stává se tak středobodem obytného prostoru.

Hmotově je dům pojednán jako jednopatrový kamenný kvádr s výrazně menší a materiálově odlišenou nástavbou horního patra. Systém teras vytváří různorodé prostory s odlišným stupněm intimity a propojuje všechny obytné místnosti s exteriérem.

Dům má dvě nadzemní podlaží. Přízemí má obytný charakter, směrem do zahrady se masivním prosklením otevírá. Patro je klidovou zónou objektu s pokoji dětí a ložnicí, jeho půdorysná plocha je výrazně menší.

Konstrukčně je budova navržena jako dvoupodlažní, vystavěna klasickou zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm tl. 400mm s obkladem (větranou fasádou), v kombinaci s ocelovými sloupy. Světlá výška místností je 2,8m. Střechy jsou ploché, jednopláštové, nad hlavní částí ozeleněné.

Foto: Radek Brunecký